Aankomende evenementen

check de foto's van onze eerste editie 🙂

Projecten

Picknick in 't stad

Taal en een sociaal netwerk zijn zeer cruciaal in de weg naar integratie, maar niet vanzelfsprekend. Khabaz zet hier op in door hen in contact te brengen met Antwerpse locals via 4 zomerse picknicks: Picknick in’t stad.
Met een heterogene groep vrijwilligers doen we samen de voorbereidingen. Er wordt tijdens het koken en klaarzetten ingezet op taal, maar evengoed op het creëren van een sociaal netwerk, het leren kennen van elkaars cultuur. Aansluitend kan de groep telkens ook deelnemen aan de picknick. Dit zal het groepsgevoel versterken, maar brengt hen ook nog meer in contact met de maatschappij. We leren elkaar kennen op een positieve manier, en we willen dit ook delen met de samenleving.

Aan de picknicks zullen eveneens mensen deelnemen met heel diverse achtergronden.
De eerste picknick is gratis en gericht op buddy’s. De overige 3 picknicks zullen aangeboden worden met een dubbel-tarief, zodat iedereen kan genieten van een ontspannende zondagnamiddag met het gezin.

Khabaz richt zich door kindvriendelijke activiteiten aan te bieden tijdens de picknick ook op families. Eten en kinderen zijn 2 goede conversatiestarters.

We geloven dat onze visie en aanpak kunnen bijdragen tot ontmoeting. Kleine kinderen maken nog geen verschil in cultuur/kleur/politiek. Ouders kunnen hiervan leren. Doordat kinderen samen spelen, ontstaan er kleine informele gesprekjes die aanzetten tot reflectie, het besef van gelijke waarden,…
Een belangrijk uitgangspunt is ook de idee dat de maatschappij nood heeft aan plaatsen waar gedeelde identiteiten vorm kunnen krijgen over socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen. Kinderen moeten van jongs af aan in contact kunnen komen met de diversiteit van de samenleving.

Speelweken

vzw TAK zet hier in de zomer nog extra op door 2 gratis Speelweken in Deurne Noord te organiseren. Er zal een tijdelijke ontmoetingsplaats gebouwd worden die spel- en ontmoetingskansen biedt aan kinderen en hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Het is een leuke en stimulerende plaats waar jonge kinderen in de nabijheid van een vertrouwde volwassene kunnen spelen. In het spel met andere kinderen maken ze kennis met de (spel)regels van het samenleven. Kinderen kunnen hun opvoedingsmilieu verbreden. Ze hebben er bijvoorbeeld speelmogelijkheden die ze thuis niet hebben; kunnen ervaringen opdoen van autonomie en onderlinge verbondenheid; krijgen de kans om diverse relaties (met kinderen, met volwassenen) te verkennen en te verbreden, waardoor ze sociale vaardigheden kunnen ontplooien en hun veerkracht kunnen vergroten.
Ouders kunnen er de tijd nemen om rustig met hun kind om te gaan, om desgewenst op adem te komen. Ze zijn eens op een andere plek, weg thuis, weg van de vier muren. Ze kunnen op een vrijblijvende manier contact maken met andere ouders. Omdat dagelijkse
opvoedingsvragen door veel ouders gedeeld worden kan verbondenheid tussen ouders ervaren worden. Ook al kunnen de opvoedingsvisies verschillen, het ouder-zijn in al zijn facetten is verbindend.

De vrijwilligers zijn ook in dit project een weerspiegeling van de maatschappij door het aanschrijven van diverse organisaties.

We hebben ook aandacht voor ouders die de Nederlandse taal nog niet goed spreken. Ze kregen informatie waarop te letten, hoe hier mee om te gaan. Ook hier zullen de kinderen drempelverlagend werken.

Workshops en lezingen

Khabaz en vzw TAK willen in de toekomst ook lezingen en workshops organiseren die hun missie en visie onderschrijven.