Samenwerken met andere organisaties kan op veel vlakken een grote meerwaarde zijn.

We danken alvast Atlas voor de heldere online workshop rond “Klare taal” en “Interculturele referentiekaders en communicatie” en de ondersteuning bij het vinden van vrijwilligers.

Partners