Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Ons site adres is https://khabaz.be. Dit project wordt georganiseerd door TAK vzw. We hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden. TAK vzw volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe doen we dat concreet?

 

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TAK vzw (uitvoering overeenkomst),
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen (toestemming betrokkene),
 • met betrekking tot subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN WE?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij om de volgende persoonlijke identiteitsgegevens te bewaren en verwerken:

Voor deelname als lid aan de werking:

 • voornaam, familienaam, geslacht, adres(sen), land van herkomst, telefoonnummer(s), geboortedatum, thuistaal, talenkennis, niveau Nederlands, school, vervoersmethode van en naar de werking, hobby’s, doorstroming naar ander vrijetijdsaanbod bij uitstroom, aankomst in België, aantal kinderen en hun leeftijd, medische gegevens noodzakelijk bij een interventie.

Voor inschrijving op een nieuwsbrief

 • voornaam, familienaam, organisatie en het e-mailadres.

Schrijf je je in voor een cursus, studiedag of een opleiding, kunnen wij bijkomend volgende gegevens vragen

 • reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

 

 • cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

 • Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

 

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

 

WAT DOEN WE MET DEZE GEGEVENS?

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • cursussen, lezingen en workshops die in samenwerking met een andere werking georganiseerd worden,
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting) en IT-infrastructuur,
 • sommige gegevens worden anoniem verwerkt om statistieken over onze werking te kunnen presenteren aan subsidiërende overheidsinstanties en andere stakeholders.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bovendien zullen wij persoonsgegevens slechts delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, behalve de gegevens die bewaard worden voor nieuwsbrieven. Deze worden verzonden via MailChimp, die de gegevens in de Verenigde Staten bewaren. MailChimp werkt volledig conform de EU-wetgeving.

 

HOELANG BEWAREN WE DEZE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Voor leden worden de gegevens bijgehouden zo lang ze aansluiten bij de werking. Na 2 jaar inactiviteit word je niet langer als lid beschouwd en worden de gegevens niet meer bewaard.

Voor inschrijving op een nieuwsbrief worden de gegevens bewaard tot je jezelf uitschrijft van de desbetreffende nieuwsbrief.

Voor deelname aan een cursus, opleiding, studiedag,… worden je gegevens bewaard tot het einde van de activiteit in kwestie.

TAK bewaart je contactgegevens ook na dit project om je op de hoogte te houden van toekomstige projecten. Als je dit niet wenst, volstaat het een mailtje te sturen en dan verwijdert TAK je gegevens na het huidige project.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Daarnaast houden we bepaalde gegevens bij om onze activiteiten te rapporteren aan de overheid (met betrekking tot subsidiëring).

 

WORDEN MIJN GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER BEWAARD?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Onze medewerkers zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

WAT KAN IK ZELF DOEN MET BETREKKING TOT MIJN GEGEVENS?

 • Je kan op elk moment wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven.
 • Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel verbeteren. Je hebt bovendien het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van je gegevens in te trekken en ‘vergeten’ te worden. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart mee te sturen of te antwoorden op enkele vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je daarover meteen contact met ons op te nemen via hello@khabaz.be

Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

In de tweede plaats, indien je schade zou lijden, kan je daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal kan je het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-enberoep.”

 

NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Neem contact op via hello@khabaz.be